x

Презідентка чітала мена з депортачных списків

00

Чітаньом мен з депортачных списків в понедільок оддали почливость жертвам голокавсту. На юбілейнім 10-ім річнику споминовой події в Містьскім театрі Павла Орсаґа Гвіездослава брала участь і презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова. Повіла, же то суть хвілі і дії, на котрых має быти присутна. Дополідне навщівила і Музей голокавсту в Середі, де собі посмотирлиа і тамтешній робочій лаґер. Чітаня мен абсолвовала по першый раз. „Усвідомльовала єм собі, же не чітам лем буквы і вік, а за тыма менами суть жывотны історії. Так як мы маєме свої жывотны історії, радости і старости, тото были люди подобны як мы, котры собі перешли свою жывотну історію. На розділ од тых нашых історій закінчіла ся передчасно, насилством, без того, жебы были дачому виноваты. Было то барз чудне почутя,“ повіла презідентка. Чапутова підкреслила, же ся треба намагати, жебы такы страхы, якы суть повязаны з менами, котры ся вчера чітали, ниґда не вернули. За їй думками є барз важным знати свої коріня і історію, знати і тоту часть історії, на котру не сьме аж такы горды і треба доказати быти себерефлексівныма, кедь ся в минулости штось не подарило.

(Медвідь, TASR)