x

Резорт школства поважує двойзмінну превадзку школ за неприятелину

00

Міністерство школства, наукы, дослідженя і шпорту СР поважує в року 2022 двойзмінну превадзку в школах за неприятельну з боку комфорту і псіхікы дітей і учітелів. В рамках Плану обновы  одолности СР в тім року планує резорт опубліковати вызвы, котры суть заміряны на вылучіня двойзмінной превадзкы в школах і на довыбудованя додаточных капаціт про школы, в котрых така превадзка загрожує. Про пресаґентуру TASR то увів одбор комунікації і маркетінґу резорту школства. Цілкова елокація на тоты цілі є у вышці 100 міліонів евр. Подля дани Центра науково-технічных інформацій СР є з двойзміннов превадзков 51 школ, 341 класів і 5942 школярів. К 15 септембру 2021-го року евідовав резорт школства в Братіславскім краю єдну таку основну школу, в Кошыцькім краю 23 і в Пряшівськім краю 27 основных школ. (TASR, Pkf)