x

Резорт школства поможе школам і їх зрядьователям при забезпечіню доступных охранных потреб

00

Отворіня школ од 1-го юна будуть спроваджаны строгыма гіґієнічныма і охранныма кроками. За вытворіня і утриманя безпечного оточіня про учнів і педаґоґів на конкретній матерьскій ці основній школі у звязку з актуалныма інштрукціями є одповідный єй зрядьователь. Є то і в припаді забезпечіня достаточного множества охраных потреб, котры будуть потрібны на превадзку школ в юні. Резорт школства в сполупраці зо Справов штатных  гмотных резерв СР зробить вшыткы потрібны крокы в снагі помочі школам і їх зрядьователям при забезпечіню доступных охранных потреб на першы дні при отворіню школ. (TASR, Pkf)