x

Родиче дітей, котры з капацітных причін недостануть місце в MŠ, бы могли здобыти компезацію

00

Родичі дітей од трьох до пятьох років, котры з капацітных причін недостали місце у верейній матерьскій школі  (MŠ), бы могли здобыти фінанчный вклад. Выходить то з новелы закона о выхові і едукації, котрый до Народной рады СР (NR SR) предложыли опозичны незараджены посланці коло Петра Пелеґрініго. Конпезаціа споминаного келчіка бы ся могла реалізувати у формі родичовського вкладу і буде часово обмеджена. Заникнути бы мала по скінчіню школського рока, в котрім мала дітина наступити до матерьской школы, але і в тогды як ся подарить дітині до MŠ умістнити в часі школського рока. (TASR, Pkf)