x

Т. Друцкер: Пропозиція розрахунку є  першым кроком к выслідкам змін в школстві

00

Пропозиція розрахунку на будучій рік є першым кроком к тому, абы зміны в школстві приносили реалны выслідкы. Увів то міністер школства, наукы, дослідженя і шпорту Томаш Друцкер. Розрахунок про нього не є доконалый, но позераючі на нутну консолідацію верейных фінанцій го  означів за добрый. Пресаґентуру TASR о тім інформував одбор комунікації і маркетінґу резорту школства. Як приближыли з резорту, розрахунок верейной справы бере до увагы ключовы проєкты, котрых цільом є звышыти якість едукації на вшыткых ступінях школ. Патрять меджі них фінанцованя підпорных опатрінь про школярів, забезпечіня меджірічного наросту келчіка на платы про учітелів і одборных робітників, рішіня недостатку педаґоґів в дакотрых реґіонах ці аплікацію выконностных договорів з высокыма школами. (TASR, Pkf)