x

Уставноправный выбор схвалив новы задачі про Воєньску поліцію

00

Новы задачі Воєньской поліції приносить пропозіція новелы закона о їй фунґованю, котрый днесь схвалили членове Уставноправного выбору Народной рады Словацькой републікы. Іде наприклад о охорону летадел во воєньскых службах, ряджіня транспорту автомобілів загранічных озброєных сил на теріторії Словакії і повніня задач на основі меджінародных договорів. Міністерство обороны хоче вытворити условії про їй якостнішу і ефектівнішу діялность. Новела має так само помочі заборонити знеужываню означіня Воєньской поліції, значіть уніформы, превказу ці одзнаку. Єдночасно має дефіновати переступліня і санкції, причім пописує Воєньску поліцію як меріторічно односный орґан, котрый буде тоты переступліня розкркывати.

(Медвідь, TASR)