x

Фінанчна справа заводжує приятельске упозорніня про данёвників

00

Од днесь спущать фінанчна справа новы прокліентьскы опатрїня. Зачне посылати вылучно електронічны інформатівны ознамы про выбраны ґрупы кліентів упозорнюючі на незровналости в їх данёвых выказах. В першій етапі до своїх електронічных схранок дістане таке приятельске упозорніня коло 660 субєктів. Інформовав о тім презідент фінанчной справы Франтїшек Імрезе. Як підкреслив, ознам автоматічно не значіть зачатя данёвой контролї або іншого данёвого конаня. Є то упозорніня і можность про припадного довжника о самонаправу. Іде о упозорніня на нововзникнутый недоплаток перед ёго поступінём на екзекуцію. В припадї цолной аґенды піде о упозорніня на нововзникнутый цолный недоплаток перед поступінём на екзекуцію, упозорніня на ближаче ся скончіня платности поволїнь в области цла і спротрібных даней і подобнї.
(Зденка Цітрякова)