x

Школскы вакації будуть за актуалным планом

00

Планом міністра школства, наукы, выскуму і шпорту Браніслава Ґроглінґа не є скоротити літні вакації школярям, ани повторяти клас, потвердив то про пресову аґентуру  TASR. Позначів, же сім місяців з даного школского рока было одученых класічнов формов і звышні тыждні ся учіть діштанчнов формов. В сітуації, же на дакотрых школах ся нестигне перебрати  учбовый матерял, приправує міністерство школства в сполупраці зо Штатным педаґоґічным інштитутом  крокы, як його пересунути до дальшого школского рока. Як далій повів, „ школскый рік  2019/2020  плануєме  скінчити в актуалнім терміні. Може з істыма  обробками і змінами, але вірю, же справиме ся з тым.“ (TASR, Pkf)