x

Якостне дерево ся уже не буде спалёвати як біомаса

00

Пленум Народной рады СР одобрило пропозіцію закона опозічных посланцїв, котра має заборонити, жебы ся на Словакії палило якостне дерево як біомаса. Пропозіція была в парламентї до другого чітаня загорнута іщі в юну. Дефінітівно підпору посланцїв здобыла при голосованю у четверь. Пропозіція закона має за цїль досягнути, жебы на біомасу не были вывжываны здоровы стромы. Бісїдує посланець НР СР Ян Будай: „Досправды, тяжба дерева ся за остатнї рокы здвойнасобила. Лем то спалёваня мало на тім участь коло 1,5 міліона кубіків рочнї. Кедь тот закон пан презідент підпише вчас, так од 1. януара 2019 буде платный. То значіть, же уже будучій рік бы ся мала тяжба дерева знижыти а проявить ся то уже на будучорічній біланції.“ Корекцію посланцї пропоновали в новелї закона о підпорї обновительных здроїв енерґії. Опозічны посланцї в новелї уточнюють дефініцію біомасы про потребы того закона так, жебы были зрушены дотації на спалёваня дерева в біомасовых заряджінях, але охабили ся дотації на выробу енерґії з дерева, яке походить з енерґетічных одпадів і з дерева, котре є одпадом промыслу яке дерево спрацувавать.
(TASR, Цітрякова)