x

Як то буде з матурами, приїмачками на середні школы, записом першаків і дітей до МШ?

00

Выука в школах є перервана аж до одволаня. Інформовав о тім міністер школства Браніслав Ґрылінґ з тым, же в тім школьскім році ся рушыть Тестованя 9 (девятаків). Рушать ся і писомны матуры, котры ся у тім школьскім році не одбудуть. Інтерна часть устных матур, бы ся мала одбыти до двох тыжднів од обновліня выукы. Приглашкы на середні школы буде мож подати до 15-го мая, потверджіня од лікаря не буде потребне. Приїмачкы на середні школы ся одбудуть найпізніше до 30-го юна. Запис до першой класы основных школ ся одбуде в терміні од 15-го до 30-го апріля, але без особной участи дітей. „Iдеално бы было електронічнов формов там, де то мож,“ повів міністер. Подаваня жадости до матерьскых школ буде почас цілого мая. В рамках перерваной выукы Ґрылінґ ословив і директора RTVS Ярослава Резніка зо жадостьов, жебы навчалны проґрамы были у верейноправній телевізії. Од будучого тыждня то буде 100 минут денно, чім бы ся подля міністра могли учіти і школярі, котры не мають інтернет або компютер. Доповнив, же выникать і web www.ucimenadialku.sk, де учітелі, але і родічі найдуть матеріалы на діґіталне навчаня. Міністер звыразнив, же попробують школьскый рік скінчіти до 30-го юна. (А. Кузмякова, RTVS, TASR)