x

SaS представила реформный проґрам про область школства

00

Основне піднятя платів словацькых учітелів є можливе і без нароснутя розрахуновой капітолы Міністерства школства. Твердять то представителі партії SaS, котры в понедільок представили реформный проґрам партії про область школства. Пропонують єдноразове піднятя платовых таріфів учітелів о 25 процент, мало бы быти крыте шпоровливыма і сістемовыма кроками в резорті. „В припаді платів педаґоґічных і фаховых робітників забезпечіти учітелям оцініня одповідаюче вынятковому значіню їх роботы належыть меджі стратеґічны цілі влады і міністерства. Зато ся контінулано зліпшує фінанчне оцініня учітельской професії, і тым і його атрактівность,“ реаґовало про TASR комунікачне одділіня резорту школства. Єдночасно припомянуло, же в згоді з Проґрамовым выголошіньом влады были платы учітелів підняты ку 1-му септембру 2016-го рока о шість процент. Обовязок з выголошіня підняти платы учітелям ку 1. 1. 2018-го р. о 6 процент ся подарило сповнити скоріше, і то ку 1-му септембру 2017-го р.
(TASR)