x

TASR ся стала офіціалным партнером Ромской тлачовой аґентуры Ромата

00

Тлачова аґентура Словеньской републікы (TASR) ся стала офіціалным партнером Ромской тлачовой аґентуры Ромата. ,,TASR перед часом вытворила експортный сервіс в мадярьскім языку. Указало ся то як ефектівне шырїня інформацій про народностну меншыну і в теперішнїх тяжкых часох. Договор з ромсков тлачовов аґентуров є далшов підпоров народностей і шырїнём верейноправных сполягливых інформацій про обчанів,“ увів ґенералный директор TASR Владїмір Пухала. TASR подля ёго слов в сучасности рокує о співроботї і зо Сполком глухых педаґоґів Снепеда, котры мають інтерес о справы TASR.

(TASR, Шутіова)