x

Погода 21.08.2023   

00

Днесь є яано аж напівясно, вынятково і звекшена хмарность. Найвысша денна теплота 27 аж 35 ґрадусів. Дує слабый вітор. Найнизша ночна теплота 22 аж 17, в долинах локалні 16 аж 11 ґрадусів. (SHÚM, Пкф)