x

В Бардейові припомянули собі отця Франтішка Данцака

00

Окресна бібліотека Давіда Ґутґесела в Бардейові і філія Централы словацькой хрістіаньской інтеліґенції в Бардейові з нагоды пятой річніці смерти зорґанізовали в середу 15-го новембра споминову подію присвячену ґрекокатолицькому священикови, писательови, публіцістови Франтішкови Данцакови. Участный быв і владыка Петро Руснак, апостольскый адміністратор Пряшівской архієпархії і братіславскый єпарха. На події приближыли богате авторьске і публікачне діло Данцака, за котре почас жывота дістав дакілько нагород, мімо іншого і премію Fra Angelica в році 2017. Франтішек Данцак быв окрім іншого і членом Сполку русиньскых писателів Словеньска, а занимав ся жывотом і творчостьов русиньского романописателя Емілія Кубека.

(Медвідь, ISPA)