x

В Гуменнім будуть мати гокейбалове гріско

00

Шпортову інфраштруктуру в місті Гуменне розшырить в слідуючіх місяцях гокейбалове гріско. Вдяка фінанчній дотації од Фонду на підпору шпорту выникне в рамках шпортового ареалу Основной школы Лаборецька. Выросне там і мултуфункчне гріско, а так само 200-метровый атлетічный овал. Інформовало о тім місто на своїм вебсайті. Цілково ся зреконштруує 3300 квадратных метрів шпортовиска. Ставба, котрой реалізатором є гуменьска фірма, має быти докінчена в юлі того року.

(Медвідь, TASR)