x

В Кошыцях на ФФ УПЙШ одкрыли выставу о цінтерях з першой світовой войны на северовыході Словакії

00

Выстава о цінтерях з першой світовой войны на северовыході Словакії собі можуть попозерати в арелі Філозофічной факулты Павла Йозефа Шафаріка (ФФ УПЙШ) на Моизесові улиці в Кошыцях. З нагоды 105-вырочя скінчіня першой світовой войны ю припавила Катедра історії ФФ УПЙШ вєдно з Крайскым памятковым урядом Пряшів. Пресаґенуру TASR о тім інформував Маріан Ґладіш. Выстава через фотоґрафії, проєктів, планів ці ексгумачных протоколів приближує нелем процес будованя і конечной управы цінтерїв з першой світовой войны на северовыходній Словакії, але і актуалный став локаліт вєдно дохованых автентічных елементів дрібной архітектуры в окресах Бардійов, Гуменне, Меджілабірці, Снина, Стропків, Свідник і Вранов над Топльов. Частьов експозиції суть і добовы артефакты з місця похованя. (TASR, Pkf)