x

В селі Орлов бы хотіли выбудовати денный стаціонар про сенёрів

00

Орлов є невеликым підгірьскым селом, котре ся находить у выходній части Любовняньской верховины, в долині потока Попрад. Свою історію пише уж 670 років. І кедь даколи, як то было в іншых села нашого реґіону, мало вецей своїх обывателів, днесь ся з рока на рік його чісло понижує. Днесь в Орлові жыє 619 обывателів. Староста села Петро Тімочко ся снажыть тот тренд  холем заставити через різны інвестичны актівіты, котры бы село з єдного боку затрактівнило а з другого вытворило ліпшы условія про жывот в нім. Доказом того суть планы, котры бы хотів в найближшім періоді зреалізувати. Вшытко але залежыть од здобытых фінанцій. А о якы планы є річь? Говорить  староста села Орлов Петро Тімочко, „маме приправеных шість проєктів. То є выбудованя місця на паркованя при нашій церькві, реконштрукція дорогы около школы, затепліня будинку школской кухні і реконштрукція єй стріхы. Хочеме тыж продовжувати в ревіталізації общіх просторів  при панеловім домі. Маме приправены і проєкты на опатріня містьных потоків, бо даколи были з нима великы проблемы і такым посліднім проєктом  великого вызнаму нелем про нас, але наісно і про  цілый наш реґіон є выбудованя денного стаціонара про сенёрів в Орлові.“ (Pkf)