x

В Снині докінчили мултіфункчне центрум при фотбаловім штадіоні

00

В Снині докінчили будованя мултіфункчного центра в ареалі фотбалового штадіона. Будову центра перебрало місто од реалізатора в четверь, 28-го марца. Як інформувала на вебсайті міста Міхаела Шалахова з канцеларії пріматора, ставба є єднов з актівіт зреалізуваных в рамках проєкту „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“. Новоставба Open Sports Center є творена з трібуны, орєнтованой к главному фотбаловому гріску, під котров суть дальшы просторы і то главні про самодіяльну роботу дітей і молодежі з близькой околиці Снины. Актуална вышка ґранту 495.000 евр на споминану актівіту была звышена о 117.612 евр, котре місто здобыло на основі поданой жадости на Міністерство інвестиції, реґіоналного розвоя і інформатізації СР. Кідже цілкова ціна будівельных робот є  в договореній сумі 1.100.000 евр, на будованя місто черьпало і увер у вышці 500.000 евр. (TASR, Pkf)