x

В Старій Любовні одкрыли зреконштруовану пасаж

00

По комплехній реконштрукції вчера офіціалні одкрыли ворота пасажі ведучой на Намістя св. Мікулаша з Фарбярской улиці в Старій Любовні. Обнова простору представувала єдну з найвызнамнішых інвестичных акцій самосправы, котрой реалізація ся одбыла в часі минулого і того року в двох етапах. Повів то пріматор міста Любош Томко з тым, же першу етапу реалізували од мая до авґуста 2018-го року. Цілковы кошты на реконштрукцію пасажы были у вышкі 285.000 евр  і были призначены на реконштрукцію підходу і задной части єдного з найвызнамнішых местяньскых будинків памятковой зоны – тзв. містьского палацу, котрого частьов є і споминана пасаж. (TASR, Пкф)