x

Зачав ся Тыждень словацькых бібліотек

00

Реґіоналны бібліотекы Пряшівського самосправного края (ПСК) звернуть увагу на актуалный проблем дезінформацій і гоаксів  (hoaxov) в електричній області. В часі Тыждня словацькых бібліотек  (6-го – 12-го марца) собі приправили тематічный проґрам, як і розмаїты акції про дітей і дорослых. Пресаґентуру TASR о тім інформовала говоркыня ПСК Даша Єленьова.  Славностне одкрытя споминаной події в рамках ПСК одбыло ся днесь, 6-го марца, в Подтатранскій бібліотеці. Так наприклад, маховы образы  і маховы декорації будуть мати можность інтересуючі собі выробити в Окресній біліотеці Д. Ґутґесела в Бардійові, Вігорлатьска бібліотека в Гуменнім приправила в часі вакацій  стрічу з списателями. В Любовняньскій бібліотеці в Старій Любовні дітьскы читателі можуть ся знова тішыти на гаданкы з книг Крістіны Бендовой  з нагоды єй 100-го выроча народжіня а про сенійорів бібліотека приправила  лекцію на тему безпечость в онліне світі. Піддукляньска бібліотека у Свіднику знова приправила про дітей пару акцій заміряны на зажыткове чітаня і творіны майстерні. (TASR, Pkf)