x

Калинів собі припомянов освободжіня

00

Село Калинів собі в суботу припомянуло 73-тю річніцю свого освободжіня. Приготовлена была окрім іншого реконштрукція боїв. Проґрам зачав рано о 9.00 год. задушнов літурґійов за павшых вояків в ґрекокатолицькій церькви. Пак продовжовала панахіда коло памятника в центрі села, святочне перелечіня летецькой технікы і пєтный акт кладжіня вінців. Навщівници
мали в рамках проґраму можливость видіти окрім воєньской воздушной технікы так само 100 бойовників на землі. Проґрам быв доповненый выступліньом Піддукляньского умелецького людового субору і ґрупы Щамба. Калинів в окресі Меджілабірці є першым освободженым селом на теріторії бывшой Чехословакії. Совітьска армія освободила го 21-го септембра 1944-го року.
(Петро Медвідь)