x

Місто Гуменне інвестовало до модернізації матерьскых школ

00

Місто Гуменне вывжыло другу половину минулого рока на інвестіції до обновы і модернізації штирёх матерьскых школ. До будов цїлково інвестовало 139.305 евр.  Інформовав о тім Маріян Шкуба з тискового одбору містьского уряду. Найвекша часть інвестіцій з містьского розрахунку, веце як 80.000 евр, была жертвована МШ Мірова на понижаня енерґетічной нарочности. ОШ з МШ Підскалка достала новый громозвод, МШ Требічска затеплила стрїху а на ОШ Кудлівска ся одбывать санація фундаментів а роботами ся і стабілізовали фундаменты.

(TASR, Шутіова)