x

Обнова Спішского граду може знова продовжувати, вырішыв о тім Крайскый суд в Кошыцях

00

Обнова Спішского граду може знова продовжувати, як сітуація нескомплікує погода. Інформував о тім на вчерайшій пресконференції ґенералный діректор Словацького народного музея Браніслав Паніс з тым, же в руках уж мають узнесїня Крайского суду в Кошыцях. Тым ся в цілім розсягу запівперечує перше наряджіня неодкладного опатріня спішсконововеского окресного суду в справі затриманя ся при выпрятані жеряву і бетоновых пяток на місці реконштрукції граду. Обнова ся дотулять западных палаців і Романского Палаца, котрый уж пару років є в гаварійнім ставі. Як конкретізував Паніс, же такым способом можуть приступити к выпрятаню місця реконштрукції вєдно жерява по колышнім зготовительові реконштрукції, сполочности  Bing Stav, котрый собі споминану повинность довгы місяці одмітав повнити. Єдночасно уж ніч не бранить приправити місце реалізації про дальшу реконштрукцію,   одовздати то новому зготовительові і підписати з ним договор о ділі. Предпокладать ся але, же з роботами ся зачне найскоріше у фебруарі будучого рока а одгадом бы споминаны роботы мали тырвати до кінця рока 2026.  (TASR, Pkf)