x

ОЗ Наш Пряшів зачало з петiційов за позаставліня выдаваня дальшых ставебных поволінь в Пряшові

00

З прічіны некоордінованого будованя в локаліті Кральова гора в Пряшові зачало обчаньске здружіня (ОЗ) Наш Пряшів петiцію. Жадають, абы до часу розробіня теріторіално-планованой документації про дану локаліту небыли выдаваны дальшы  ставебны поволіня. Мають за ціль вызберати веце як 1000 підписів, абы ся ньов заоберало містьске заступітельство. Поуказують на то, же драга в споминаній локаліті в днешній добі несповнює скоро ниякы доправны і гіґєнічны нормы – мать недостаточну шырьку, бракують доджовы зводы і так далше. Петіція за дочасне заставліня выдаваня дальшых ставебных поволінь містом Пряшів на выставбу дотулять ся локаліт над Руркамі І і Сідліска ІІІ, Младость, в зоні Пряшів-Кральова гора, Руркы ІІ і Гневліва доліна. (TASR, Pkf)