x

О пошті в Пряшові нихто ніч не знать

00

Стара занедбана будова уж дакілько років казить доятя выновленого намістя в накупнім центрі Центрум на Сідліску ІІІ в Пряшові. Минулый тыждень ся обявив на будові плаґат, же ся там мать зрядити побочка пошты. Реаліта є але інакша а оправы будовы наспак принесуть до Центруму наконець дашто цалком інше. Подля інформації на плаґаті, котрый меджічасом зчезнув, ся там мала отворити пошта. Словеньска пошта тоту інформацію выверла а в реакції інформовала, же в сучасности не рихтує жадне отворїня  новой побочкы в містї Пряшів. Пошкоджена будова ся але в тых днях зачала уж выразніше оправляти а на місцї є видно і робітників. Подля міста є будова уж пронаята сукромній общности, котра ю уж оправлює подля себе, а на вопросы, што з будовы наконець буде фірма одповідала, же то буде неочекованя. Наконець але потвердила, же то буде дашто повязане з ґастропромыслом а діялність бы могли отворити до єдного аж двох місяцїв.

(Шутіова,KORZÁR)