x

Пряшівскый шпыталь планує тот рік розшырити выбавлїня

00

Факултный шпыталь з поліклініков Й. А. Реймана в Пряшові планує в тім роцї розшырити своє пристроёве выбавлїня а злїпшыти якость додаваной здравотной старостливости враховано реновації просторів, котры суть в гаварійнім ставі. TASR о тім інформовала PR манажерка шпыталю Мартіна Павлікова. Лімітуючім фактором є рїшіня екзекуції. ,,В тім моменті є найважнїше, же додаваня здравотной старостливости не є нияк дотулене ани обмеджене, таже паціенты ани персонал тоту правну проблему натеперь не зачують,“ повів директор шпыталя Юрай Сматана і додав, же на рїшіню сполупрацує веджіня шпыталя з міністертвамі здравотництва, фінанцій і справодливости. Доводом екзекуцій є піняжный довг шпыталя вочі додавателїм.

(TASR, Шутіова)