x

Пряшівскы актівісты з петіційов на Уряді влады

00

Aктівісты з Oбчаньского здужіня За ліпшый Пряшів передали вчера на подателні Уряду влады СР в Братіславі петіцію за выбудованя драгы R4. Під петіцію за чімскорше выбудованя северного обхвату Пряшова ся підписало 32 580 жытелів. „Хочеме штонайскоріше досягнути будованя R4 в повнім профілі. Набережна комунікація Пряшову барз не помогла, на дразі од Сабінова, Малого Шаріша і Капушан ся сістематічно творять запхы. Aни выбудованя автострады D1 не вырішыть компліковану сітуацію так як R4, котра одклонить транспорт з Польщі,“ повів Рене Полачек, актівіста здружіня.
(Петро Кімак-фейко)