x

Пряшівскы посланці схвалили інвестіцію на выставбу фотбалового штадіона

00

Інвестіцію на выбудованя пряшівского фотбалового штадіона фірмов Futbal Tatran Aréna за скоро 16,6 міліон евр без ДПГ схвалили на вчерашнім засідані посланці міста Пряшів. Єдночасно звекшыли основный маєток фірмы з 6 600 евр на 206 600 евр.  Дану фірму в році 2016 місто засновало вєдно з Пряшівскым самосправным крайом. Сучастьов выставбы є і обстараваня енерґоблоку. Очекована сума на  його забезпечіня є скоро 767.000 евр без ДПГ. Співфінанцованя проєкту схвалили і посланці ПСК сумов веце як 7,2 міліон евр. Словацькый фотбаловый союз підпорив проєкт сумов 2,4 міліон евр. (TASR, Pkf)