x

Пряшівськый зімный штадійон буде мати нову стріху

00

Модернізація пряшівского зимного штадійона є приправена. Нова стріха буде безпечніша, звышыть ся і технічный штандард цілого будинку. Штадіон буде запертый на час потрібный на реконштрукцію стріхы. „Реконштрукція зимного штадіона належыть меджі нашы пріоріты і єй приправов ся інтензівні заобераме од року 2015, практично од моменту, кедь одборный посудок сконштатував нарушіня статікы стріхы,“ підкреслює пріматорка міста Пряшів Андрея Турчанова. Пятьдесять річный будинок місто од вчера закрыло на час потрібный на реконштрукцію стріхы. Пряшівськы шпортовы клубы бы до скінченя реконштрукції стріхы пряшівского зимного штадійона мали на своє тренованя выужывати шпортововы просторы в Сабінові, Левочі, в Бардійові, в Ґелниці ці в Кошыцях.
(TASR)