x

ПСК в далшім школьскім році може прияти лем 5140 девятаків

00

Пряшівскый самосправный край може в школьскім році 2021/2022 прияти на свої середні школы лем 5140 школярів девятых рочників основных школ. TASR о тім інформовала Івана Ондріова з одділіня комунікації і пропаґації уряду. Повіла, же од будучого школского року в рамках процесу оптімалізації суть одобрены і далшы зміны в зложіню середніх школ. Тыкать ся то окресів  Пряшів, Меджілабірці, Стропків і Левоча. Такым способом девятаци будуть мочі штудовати на 68 крайскых середніх школах, з того на 16 ґімназіях. Актуалні є в зряджовательскій компетенції ПСК 72 середніх школ. Найвекше чісло школярів приятых до першого рочника середніх школ є 5140, а то з цілкового чісла 6525 выділеных про вшыткы школы в краю. (TASR, Pkf)