x

ПСК є приправеный дати здравотникам і армаді свої інтернаты

00

В бою проти новому коронавірусу бы могли в припаді выпадку здравотницького персоналу помочі окрем армады і штуденты середніх здравотницькых школ. Сконштатовав то крізовый штаб Пряшівского самосправного краю на своїм вчерашнім засіданю з тым, же по переході штудентів середніх школ на діштанчну форму навчаня ся до кінця тыждня выпорожнять інтернаты, котры край може дати здравотникам і армаді. Головно тым, котры пришли до контакту з позітівні тестованыма паціентами і не хотять огрозити своїх близкых.  Аґентуру TASR о тім інформовала Леа Геілова з одділіня комунікації і пропаґації Уряду. (TASR, Pkf)