x

Реґіон Полонин очами дітей представлює нова книжка

00

Нова книжка Приповідкы з Вовчіх гір (Rozprávky z Vlčích hôr) представлює реґіон северовыходной Словакії і Народный парк Полонины очами дітей, школярів і штудентів. Обсягує 24 оповідань заміряных на природу, кліматічну крізу, рівность, смілость і статечность. Проєкт має помочі звекшыти знаня о Полонинах, повіла про TASR авторка проєкту Олі Джупінкова. На вызву Центра вольного часу в Снині залучіти ся до творіня книжкы реаґовало понад 250 учнів з цілой Словакії, котры посылали свої творы. З того журі выбрала найліпшы оповіданя, половину з публікованых приповідок написали діти із Снины. Книжку ілустровало шість художниць, а фіналный дізайн зробив єден із вызначных словацькых ґрафічный дізайнерів Томаш Компанік.

(Медвідь, TASR)