x

Свідник вытворив 50 ліжок нужды про біженців

00

Місто Свідник вытворило 50 ліжок нужды про біженців із Україны. Як про ТASR повіла пріматорка Свідника Марцела Іванчова, моментално евідують приблизно 200 людей, котры втекли перед войнов. Часть з них є уквартельована в інтернаті Середньой фаховой школы. На приказ предносты Окресного уряду як резултат засіданя крізового штабу зрядили і 50 ліжок нужды про припад акутной потребы уквартельовати людей. Заряджіня центра з меблями, включно малых ставебных робот, стояло місто приблизно 8000 евр. Приблизно 20 дітей з Україны є у свідницькых школах і матерьскых школах, што подля Іванчовой затля не запричінює жадны проблемы. Свідник уж зорґанізвав дві збіркы помочі, котры загнали до партнерьского Рахова.

(Медвідь, ТASR)