x

Свідницька бібліотека перешла реконштрукційов

00

Піддкукляньска бібліотека у Свіднику обновила свій інтерєр за 66.000 евр. Выміна ся дотуляла главні реґалів на книжкы, централного пулту і підлогы. На споминаны роботу бібліотека дістала фінанчну дотацію з Фонду на підпору уменя і од свого зряджователя – Пряшівского самосправного края. Як повів про TASR директор бібліотекы Каміл Бенько, ішло о першу етапу реконштрукції,  котра ся дотуляла одділіня про дорослых. Бібліотека мать наплановану і другу етапу, котра бы ся мала реалізовати в одділіню про дітей. (TASR, Pkf)