x

Свідницька бібліотекa буде мати новый бібліобус

00

Бібліобус, котрый понукать службы бібліотекы в селах Свідницького і Стропківского окресу, скоро по 30-рокох вычерять новый. Мобілна бібліотека як проєкт голандско-словацькой сполупраці фунґує в реґіоні під Дукльов од року 1993. Подля діректора Піддукляньской бібліотекы у Свіднику Каміла Бенька окрес Свідник быв втогды вытіпованый як способный про дану службу. Як про пресаґентуру TASR Бенько увів, ,,на початку проєкту мали два бібліобусы, котры фунґовали в тыждньовых інтервалох, але в року 2008, кедь была  кріза, так мусіли єден зрушыти. Была на нім потрібна барз важна оправа, з котров бы ся в рамках свого розрахунку несправили‟. Пряшівському самосправному краю, котрый є зрядьовательом бібліотекы, быв подля Бенку даный увер од Европской централной банкы. Такым способом свідницька бібліотека бы мала до кінця того року  здобыти новый бібліобус в сумі 230.000 евр. Бібліобус актуалні навщівує 58 сел в окресі Свідник і Стропків. (TASR, Pkf)