x

Соціалный подник у Свіднику бы мав зачати роботу в апрілю

00

Спущіня соціалного поднику готує в тых днях місто Свідник. Окрем  звекшованя заместнаности мать подля говоркыні міста Крістіны Тхіровой підпорити главні соціалні зневыгоднены ґрупы. Фунґовати бы мав од апріля. Як про пресову аґентуру TASR повіла пріматорка міста Свідник Марцела Іванова, предметом споминаного поднику буде спочатку ставебна робота споєна зо зліпшованьом і утримованьом містьского маєтку, і меншыма роботами, о котры не мають інтерес векшы ставебны фірмы. Поступні буде робота розшырена, наприклад о выробу палівовых брікет. Фінанцованя соціалного поднику было підпорене реґіоналнов дотаційов з Міністерства інвестіцій, реґіоналного розвоя і інформатізації СР в сумі 56.000 евр зо сполуучастьов міста у вышці 14.000 евр. (TASR, Pkf)