x

Сітуація по зливах в Бардейовскім окресі стабілізована

00

Сітуація по недільняйшых зливах в селах Бехерів, Зборів і Хмельова, в котрых выголосили третій ступень зливовой актівіты, є стабілізована. Найвеце шкод є на польных сельскых драгах і на току, котрый справує Словацькый водогосподарьскый подник. Староста Бехерова Йосиф Ґмітерко про аґентуру TASR повів, же вода заляла пивніці в приблизно десятьох домах, люди пришли о уроджай і звірята. Шкоды натеперь не суть фінанчно вырахованы. В селі мають надію, же ся зливы не будуть повторяти. Сітуація была вчера вже стабілізована і в Зборові, через котрый тече потік Каменець, з якого вода заплавила споминаны села.

(Медвідь, ТASR)