x

У звязї з враждов новинаря Я. Куцяка затримала поліція на Земплинї 7 особ

00

Протягом разії у звязї з враждов новинаря Яна Куцяка і ёго приятелькы затримала у четверь поліція на Земплінї 7 особ. На тлачовім бріфінґу в Кошіцях то повів поліцайный презідент Тібор Ґашпар. „Были выконаны заістюючі уконы, а то передовшыткым преглядкы домовы. Было затриманых 7 особ. Што ся тыкать особ, затриманый быв 42-річный Антоніо В., 45-річный Себастіано В., 40-річный Бруно В., 62-річный Діеґо Р., 58-річный Антоніо Р., 26-річный Пєтро Ц. і 54-річный далшый Пєтро Ц. То значіть сім особ, з котрыма вышетрователї в тых хвілях роблять. Суть затриманы із соглашінём прокуратора як підозрілы особы,“ увів Ґашпар. Поліція затримала при разії і дві курты кулёвы стрїлны збранї, котры были в леґалнім триманю. Тоты ішли автоматічно на кріміналістічно-експертізный інштітут, де были порівнаны із вшыткыма матеріалами, котры суть у звязї з данов вецов. Стрїлны збранї пізнїше в ночі не были потведжены як збранї, з котрых было стрїляне на містї чіну. Ґашпар вывернув інформації, подля котрых удайно поліція не має дяку сполупрацовати зо загранічом і прияти поміч. Уваджать, же сам мав стрїтнутя зо заступцями вышетруючого тіму і з придїленцём FBI, з колеґами з італьскых аґентур, з експертами з Гаагу, з Европолу і іншыма. „Є ту іста шпеціфічна понука на експертізу з Великой брітанії, котру тоже в даній хвілї рішають і реалізують. Америцькы колеґове нам хотять помочи наприклад з псіхолоґіов в способі справаня пахателя на містї чіну, мають на то експертів, значіть сучінность проходить,“ доповнив презідент поліції з тым же ся зважує і вытворїня міджінародного вышетровацого тіму.
(TASR)

Фото: TASR/R. Hanc