x

Школіня о ґенерачній худобі приближыло Пряшівчанім новы перспектівы

00

Ґенерачній худобі і новым перспектівам было веноване школіня, котре в послідніх дньох в Пряшові зорґанізувало Іновачне партнерске центрум (IPS) в сполупраці з Пряшівскым самосправным крайом. Брали на нім участь заступцове третього сектора, верейной справы, але і заместнавателі. Пресаґентуру TASR о тім інформувала манажерка центра Домініка Прігодова. Як дале Прігодова повіла, же цільом школіня было понорити ся до проблематікы соціално-економічных іншостей і їх вплив на робочій торг, чім ся підпорила снага о звышіня інформованости і порозуміня даной важной темы. (TASR, Pkf)