x

Шпыталь в Попрадї выголосив верейне обстараваня на обнову

00

Попрадьскый шпыталь выголосив верейне обстараваня на ёго комплексну обнову і переставбу. Одгадована годнота заказкы досягує суму скоро 46,3 міліона евр без ДПГ. Выходить то з ознамлїня опублікованого у вестнику Уряду про верейне обстараваня. Інвестіції зо средств плану обновы бы мали досягнути  нецїлых 42,3 міліона евр. Роботы мають рїшыти модернізацію і реконштрукцію шпыталю інвестіціёв до реконштрукції маєтковой інфраштруктуры і технічного выбавлїня, а понижаня енерґетічной нарочности шпыталю. Цїлём проєкту є забезпечіти якостну здравотну старостливость, затрактівнити робоче середовище про персонал, підвышыти їх комфорт а понижати різіко нозокоміалных наказ.

(TASR, Шутіова)