x

Бахелетова остерігала перед порушованьом людьскых прав

00

Высока комісарька Орґанізації зъєдиненых народів Мішел Бахелетова в понедільок остерігала, же країны, котры в мені боротьбы проти пандемії іґнорують прінціпы правной державы, можуть запричінити людьскоправну катастрофу. Інформовала о тім аґентура AFP. Бахелетова вызвала державы, жебы ся не допущали порушованя людьскых прав з тым, же ся будуть одкликовати на вынятковы рештрікції. Признала, же штаты можуть обмеджіти в часі пандемії дакотры права людей, жебы хоронити здравя, но мали бы то быти лем крокы найпотрівнішы, мали бы быти дочасны і не мали бы быти діскріміначны.

(Медвідь, TASR)