x

В Гонґконґу протестувало 1,7 міліонів людей

00

Орґанізаторы продемократічных протестів в Гонґконґу увели, же на вчерайшім мітінґу брало участь найменше 1,7 міліонів людей, інформувала аґентура AP. Станіця BBC на своїм інтернетовім сайті увела, же на протестох брало участь стотісячі людей. Поліція свої одгады чісла учасників неопубліковала. Тоты бывають в общім нижшы, припоминать  аґентура AP. В Гонґконґу ся 9-го юна зачала серія протестів заціленых против пропозиції закона, котрый бы дав можность выдавати його обывателів підозрілых з выконаня трестных поступків до певнинской Чайны. Актівісты тыж жадають дослідженя поліцайного насильства і одступліня справкыні Гонґконґу Каріє Ламовой. (TASR, Пкф)