x

В Німецьку аплікують платобну карту про жадателів о азіл

00

В Німецьку буде цілоплошне аплікована платобна карта на выплачіня часті штатных давок про жадателів о азіл. Днесь то ознамив гесенскый премєр Боріс Ргеін, котрый в сучасности председать конференції країньскых премєрїв, коордіначному орґану 16 сполковых країн. Інформувала о тім аґентура DPA. Даным кроком хочуть заборонити тому, абы жадателі посылали гроші зо штатной підпоры близькым або приятельом у властній країні.  Кажда сполкова країна собі подля Ргеіма сама призначіть вышшку  сумы в готовости, котру достане жадатель. Платобна карта ся буде дати хоснувати у вшыткых областях, але лем на теріторії Німецька. (TASR, Pkf)