x

В Петрограді в накупнім центрі настав выбух

00

При експлозії в супермаркеті в россійскім Петрограді было вчера поранено найменше десять людей. С одкликаням ся на містны уряду о тім інформувала аґентура ТАСС. На основі вышетровачого выбору Россійской федерації выбухло заряджіня обсягуюче 200 ґрамів торгавины в скринці, де заказниці собі одкладають ташкы. Налож была повна металовых ділів с цільом выконаня што найбівшых шкод. Уряды зачали кріміналне вышетрованя покусу о вражду, але вышетрователі перевіряють вшыткы можны верзії. Покы ся к експлозії нихто неприголосив. З накупного центра евакуовали приближні 70 людей. Уряды покы небісідують о терористичнім атаку, але Народный протитерорістічный выбор, котрый доглядать на протитерорістічны актівіты в Россії, увів, же коордінує стопованя по підозрілых.
(TASR)

Фото: TASR/AP