x

В Ґорліцях днесь одкрыють памятну таблу Богданови Ґамбальови за участи Русинів з Европы і Америкы.

00

Уж днесь підвечур ся в польскых Ґорліцях зыйдуть делеґаты i гостi 16-го Світового конґресу Русинів, котрый быв перед 30 роками заложеный в Meджілабірцях. В сучасности суть його членами орґанізації Русинів з десятьох країн світа. Із Словакії, Україны, Сербії, Полщі, США і Канады, Мадярьска, Румунії, Хорватії і Чеськой републікы. Засіданя конґресу ся реалізують кажды два рокы в іншім членьскім штаті. Юбілейный 15-ый конґрес ся одбыв перед двома роками у нас – в Новолюбовяньскых купелях і в Камюнці. Зoрґанізовала го Русиньска оброда на Словеньску на челі з єй председом Мартіном Карашом. Головным орґанізатором тогорічного конґресу є Стоваришыня Лемків на челі з його председом Андрійом Копчом. Окрем конґресу ся в Криніці одбуде і юбілейне 10-те засіданя Світового форуму русиньской молодежи. Проґрам на днешній підвечур приготовила Руска бурса – найстарша русиньска орґанізація в Польщі, на обновліню котрой мать велику заслугу недавно помершый Богдан Ґамбаль, вызначный русиньскый діятель, закладатель і шефредактор першого русиньского інтернетового радія ЛЕМ.ФМ, котрый быв посмертні оціненый Златым крестом презідента Польской републікы. Якраз йому буде присвяченый днешній день, почас котрого буде на будинку Руской бурсы в Ґорліцях одкрыта памятна табла з меном Богдана Ґамбаля, а то і за участи делеґатів і гостів Світового конґресу Русинів. В културнім проґрамі святочного акту выступить і наш професіоналный колектів ПУЛС з Пряшова. (А. Кузмякова)