x

Ероплан наразив в Росії до електричного веджіня

00

На северозападї Росії наразив в середу до електричного веджіня ероплан, котрый ся вывернув до воды. Сидїли в нїм двоє люде, о жывот пришов пілот, інформовала о тім аґентура TASS. ,, Ероплан наразив до електричного веджіня в близкости села Сойволовская в окресї міста Череповець у Волоґодьскій области а упав до рікы Суда,” увело то про ТАSS пресове оддїлїня міністерства про міморядны подїї.

(Шутіова, TASR)