x

Земан выменує в пятніцю Фіалову владу

00

Чеськый презідент Мілош Земан в пятніцю выменує нову владу так, як єй пропоновав десіґнованый премєр Петр Фіала – значіть враховано кандідата на міністра загранічных діл Яна Липавского з Піратів, котрого дотеперь презідент не хотів выменовати і означовав го за некомпетентного. Інформовав о тім по понедільковій стрічі Земана з Фіалом портал Novinky.cz. Фіала по стрічі з презідентом повів, же покля бы Земан не хотів выменовати Липавского за міністра, звернув бы ся з компетенчнов жалобов на Конштітучный суд. Зміну позіції презідента оцінив. Нова влада бы о довіру Посланецьку сеймовню мала пожадати 12-го януара.

(Медвідь, TASR)