x

З рїкы Одры выловили пять тон мертвых рыб

00

Польскы гасічі і добровольници выловили з рїкы Одра коло міста Олава в Долнім Сліезску приближно пять тон мертвых рыб. Інформовав о тім польскый водогосподарьскый подник, котрый зарівно вызвав жытелїв, жебы до рїкы не вступовали. Уряды на охрану жывотного окружіня увели, же о можній контамінації Одры, котра є другым найдовгшым водным током в Польщі, уж уповедомили і прокуратуру. Премєр Матеус Моравіецкі в прыспівку на Твітері выголосив, же будьяке знечіщіня рїкы є шкандалозне, а підчеркнув, же за тот акт буде мусити дакто нести одповідность. ,,Мертвы рыбы плавають в Одрі уж два тыжднї а жытелїв о тім никто не інформовав. Відїла єм множство людей, котры ся в ріцї купали а вобец сі не усвідомлёвали можне небезпеченство,” повіла біолоґічка Ева Древніякова, котра зарівно обвинила владу з того, же не конала достаточно фрышно.

(TASR, Шутіова)