x

Крітіци Кремля будуть мати легшый приступ ку німецькым візам

00

Берлін змірнить правила візовых обовязків про тых російскых гражданів, котры суть крітіками російского презідента Владиміра Путіна, жебы їм так уможнити жыти і робити в Німецьку. Інформовала о тім аґентура AFP. Профітовати з такых змін будуть годны російскы новинарі, учены ці гражданьскы актівісты, котры суть під тиском Москвы. Позволіня на перебываня в ускоренім процесі будуть годны здобыти і російскы людьскоправны актівісты, робітници загранічных орґанізацій, котры Росія означіла за „нежадучіх“, а вєдно з нима і їх найблизша родина.

(Медвідь, TASR)