x

Мадярьско наконець невытворить фонд на накуп польногосподарьской землі в заграничі

00

В мадярьскім штатнім вестнику вчера вечур опубліковали моменталне одкликаня владного правліня о вытворіню фонду на накуп польногосподарьской землі в заграничі. На опублікованя одкликаня, котрый підписав премєр Віктор Орбан, попередив вчера справодайскый сервер 24.hu. Словацькый премєр Едуард Геґер вчера в Будапещі повів, же є рад, же влада Мадярьска зрушыла постановліня о накупліню польногосподарьской землі в сусідніх країнах. Є то подля нього важне про будованя взаємных  і коректных односин. (TASR, Pkf)